Momenttitekniikka

Väärin mitoitetulla, lasketulla tai asennetulla ruuviliitoksella voi olla kohtalokkaat seuraukset. Sen takia niiden laadunvarmistusta ei pidä koskaan aliarvioida. Lunalle mikään ei ole liian pientä tai suurta – me hallitsemme kaikki momentit. Valikoimaamme kuuluu kaikki momenttiavaimista suurmomenttivääntimiin, mittausvälineisiin ja kehittyneisiin tuotantojärjestelmiin. Valikoimaa täydentävät kalibrointi- ja koulutuspalvelumme.

KATSO TUOTTEET

Testaa momenttiavainta jo tänään!

Tarkistamalla saadaan tavanomaiset kalibrointirutiinit nostettua edullisesti aivan uudelle tasolle! Teng Tools -momenttitestiasemia on monien Luna-jälleenmyyjien myymälöissä helposti käytettävissä. Tule ja testaa omat momenttiavaimesi jo tänään!

LÖYDÄ JÄLLEENMYYJÄ
Luna_Moment_Momentnycklar_3_puff.jpg

Momenttiavaimia ja -ruuvitalttoja käytetään ruuviliitoksen kiristysmomentin varmistamiseen. Lunan kaikki tämän tuoteryhmän tuotteet valmistetaan ISO6789-vaatimusten mukaan. Tämä standardi määrittää rakennustyön, testauksen ja uudelleenkalibroinnin vaatimukset ja menettelytavat.

Monet ruuviliitokset ovat suuria, ja niitä on väännettävä suurella momentilla, joihin ei käsityökaluilla kyetä. Lunan valikoimissa on suurmomenttivääntimiä 100 000 Nm:iin asti. Valikoimaamme sisältyvät manuaaliset, pneumaattiset ja hydrauliset momenttivääntimet.

Lunan kokoonpanoteollisuuden koneiden valikoimaan kuuluvat poiskytkentäliitännällä varustetut ruuvinvääntimet ja pulssivääntimet. Huolto-osastomme on valmiina palvelemaan ja huoltamaan, jotta laitteesi pysyvät hyvässä kunnossa ja riskit pysyvät minimissään.

Momenttityökaluja on tarkistettava säännöllisesti, jotta vältettäisiin viallisista työkaluista johtuvat momenttivirheet. Lunan momenttimittauslaitteiden valikoima tarjoaa mahdollisuuden mitata kaikenlaisia momenttivääntötuotteita.

Ensiluokkainen kalibrointi on edellytys ruuviliitoksen kiristyksen laadun varmistamisessa. Lunan momenttilaboratorio täyttää korkeimmat asiaankuuluvat ISO-standardit. Lunan asiantunteva henkilökunta kalibroi työkalusi valvotussa ympäristössä ja oikeanlaisella laitteistolla.